Παρασκευή, 23 Μαΐου 2008

(Mακεδονικό) Με Ελληνική ανοχή αναγνωρίστηκε Μακεδονική Κυβέρνηση στην ΕΕ


Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) είναι ένα από τα πιο γνωστά συμβουλευτικά όργανα της ΕΕ. Στις 12 Μαρτίου 2008 η Ολομέλεια της EΟΚΕ συνήλθε και ενέκρινε μια σειρά από γνωμοδοτήσεις, οι οποίες και δημοσιεύθηκαν ως επίσημα κείμενα της ΕΕ. Μια από τις γνωμοδοτήσεις αφορούσε τις «σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας: ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών», με εισηγητή τον Miklos Barabas και αριθμό φακέλου CESE 505/2008.

Λόγω εγκληματικής αμέλειας, η Ελλάδα συναίνεσε στην έγκριση ενός κειμένου που αναφέρεται επανειλημμένα σε Μακεδονική Κυβέρνηση. Ο όρος Μακεδονική Κυβέρνηση αναφέρεται έτσι επίσημα, για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο της ΕΕ – και μάλιστα στην EΟΚΕ της οποίας ο Πρόεδρος είναι Έλληνας, ο Δημήτρης Δημητριάδης, ο οποίος και υπογράφει το κείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Άποψης,
μόλις η Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Ντόρα Μπακογιάννη πληροφορήθηκε το γεγονός, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Έλληνα Πρόεδρο της ΟΚΕ και ζήτησε εξηγήσεις σε έντονο ύφος.

Σε μια προσπάθεια να αποσιωπηθεί το θέμα και να μην εντοπιστεί από τους Έλληνες δημοσιογράφους, η ελληνική αντιπροσωπεία μερίμνησε ώστε η ελληνική μετάφραση της γνωμοδότησης να αναφέρεται σε Κυβέρνηση της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Οι πιο πάνω ενέργειες αποσιώπησης δεν μεταβάλλουν το γεγονός ότι στα κείμενα άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ, εκτός από την ελληνική, αναφέρεται ο όρος ‘Μακεδονική Κυβέρνηση’, κάτι το οποίο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, αν δεν υπήρξε αμέλεια από την ελληνική αντιπροσωπεία. Παραθέτουμε ορισμένα μόνο χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το αγγλικό κείμενο:

«1.8. The EESC expresses serious concern over the extremely high poverty and unemployment rates and calls on the Macedonian Government to provide for efficient policies to combat poverty and strengthen social cohesion.»

«1.11. Parallel to increased civic participation, the capacity of social and civil partners should be strengthened. An important aspect in this regard is the direct and indirect financial support mechanism of the Macedonian Government. Furthermore, specific educational programmes on the role of civil society should be introduced at school.»

Οι πιο πάνω αναφορές είναι διάχυτες στο κείμενο, το οποίο αναφέρεται περαιτέρω σε Μακεδονική κοινωνία των πολιτών, αλλά και σε Μακεδόνες. Παραθέτουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό απόσπασμα του κειμένου:

«3.3. Macedonian civil society is characterised by limited breadth and depth of citizen’s participation. While there is an increase in non-partisan political action of Macedonians, still only a minority of citizens (less than 30%) participate in civil society activities (charitable giving, membership of civil society organisations, volunteering, collective community action, etc.).»

Αναμφίβολα το πιο πάνω γεγονός συνιστά μια ακόμα αποτυχία σε διεθνές επίπεδο, η οποία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί και η οποία αποπειράθηκε να αποσιωπηθεί. Σε ένα συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ, στο οποίο ο Πρόεδρος είναι Έλληνας, αναγνωρίζεται Μακεδονική Κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Άποψης και παρά τα παχιά λόγια της ελληνικής διπλωματίας - συνιστά συχνό φαινόμενο η μη διεξαγωγή παρεμβάσεων από εκπροσώπους της Ελληνικής κυβέρνησης, όταν σε προσχέδια κειμένων συζήτησης σε συνεδρίες της ΕΕ, αναφέρεται ‘Μακεδονία’, αντί για Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και αυτό διότι ορισμένοι Έλληνες αντιπρόσωποι θεωρούν περιττό, όπως μας ανέφεραν, να διορθώνουν και να παρεμβαίνουν για έγγραφα εργασίας. Τώρα, ως αποτέλεσμα αυτής της χαλαρότητας, για πρώτη φορά σε επίσημο έγγραφο της ΕΕ αναγνωρίζεται Μακεδονική Κυβέρνηση.


Μηνιαίο Περιοδικό Σύγχρονη Άποψη
www.apopsi.com.cy

Δεν υπάρχουν σχόλια: