Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2010

Ψυχοσάββατο


Ψυχοσάββατο σήμερα. Σήμερα η εκκλησία μας μνυμονεύει όλους τους κεκοιμημένους Ορθόδοξους Χριστιανούς.

Ψυχοσάββατο θεωρείται το Σάββατο πριν την Κυριακή των Απόκρεω και το Σάββατο πριν την Κυριακή της Πεντηκοστής , οπότε και τελούνται επίσημα μνημόσυνα της Εκκλησίας υπέρ των κεκοιμημένων "των επ' ελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου, [...] ευσεβώς ορθοδόξων, βασιλέων, πατριαρχών, αρχιερέων, ιερέων, ιερομόναχων, ιεροδιακόνων, μοναχών, μοναζουσών, πατέρων, προπατόρων, πάππων, προπάππων, γονέων, συζύγων, τέκνων, αδελφών και συγγενών ημών εκ των απ' αρχής και μέχρι των εσχάτων" >>συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: