Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

Η κοίμηση της Θεοτόκου"Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, 
ἓν τὴ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὗ κατέλιπες Θεοτόκε"

Όπως είναι γνωστό, επάνω από το Σταυρό ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έδωσε εντολή και την Παναγία μητέρα του παρέλαβε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο σπίτι του, όπου διέμεινε μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τη μητέρα του Σαλώμη, συγγενή της Θεοτόκου. >>συνέχεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: